O WKK

Serwis ogłoszeniowy pozwalający i umożliwiający artystom i twórcom ze wszystkich dziedzin sztuki na wystawianie i prezentowanie na niej swoich prac oraz ewentualnej ich sprzedaży na warunkach, które strony ustalają bezpośrednio między sobą.
– WKK jest serwisem ogłoszeniowym dającym możliwość umieszczania egzemplarzy swoich prac przez twórców z wszystkich możliwych dziedzin sztuki (malarstwo, fotografia, grafika, komiks rzeźba, sztuka użytkowa, biżuteria, inne nowe) zdefiniowanych jak i nowatorskich.
– WKK stwarza możliwość szybkiego dotarcia przez użytkowników do sztuki.
– WKK jest miejscem za pośrednictwem, którego można w sposób legalny i bezpieczny nabywać egzemplarze prac umieszczanych w serwisie ogłoszeniowym przez twórców.
– WKK to również miejsce gdzie różne organizacje nie koniecznie artystyczne mogą umieszczać reklamy swojej działalności.
MISJA
– stworzenie miejsca do bezpiecznego prezentowania swojej twórczości przez artystów oraz ewentualnej sprzedaży umieszczanych egzemplarzy prac.
– stworzenie łatwego dostępu do sztuki dla wszystkich.
– istnieć po to, aby artyści mogli zaistnieć i odnieść sukces.
– budować i dbać o kulturę.
WIZJA
– promowanie legalnej kultury.
– bezpieczne promowanie swojej twórczości przez twórców i artystów.
– jednocześnie chcemy, aby każdy miał prawo do obcowania ze sztuką i kulturą w sposób legalny na wysokim poziomie.
– być najbardziej rozpoznawalnym serwisem ogłoszeniowym promującym kulturę i sztukę.
CEL
– wsparcie dla artystów i twórców.
– promocja artystów, sztuki i kultury.
– dążenie do legalnej kultury.
– umożliwiać jak największy dostęp do kultury i sztuki.