VI. SZTUKA TO CZY JUŻ PORNOGRAFIA

Ostatnio na stronie jednego z serwisów społecznościowych przy jednej z publikowanych prac pojawił się  przypis o przekazanie opinii dotyczącej niewłaściwych treści, nagości lub seksu…

Czy artystyczny wyraz to pornografia i gdzie znajdują się granice pomiędzy estetyką artystyczną a chamską, odrażającą pornografią?

Przecież Artysta tworzący dzieło sztuki powinien potrafić w pięknym akcie przedstawiać  i obnażyć całą prawdziwość i naturalność oraz piękno, jednocześnie nie ubliżając nikomu, nie raniąc czyichś uczuć, nie koniecznie w sposób dosłowny pozostawiając odbiorcy swobodę odbioru.

Patrząc na obraz, rzeźbę, fotografię albo grafikę chyba od razu widać czy jest to sztuka czy pornografia to czy pytanie o nie właściwe treści jest uzasadnione?

Może normalny człowiek o normalnej wrażliwości widzi piękno dzieła sztuki,  a tylko człowiek o wypaczonej osobowości dostrzega w akcie pornografie?

A jeżeli to co widzimy staje się pornografią to czy pornografia może stać się wyrazem artystycznym np. w filmie czy w animacji?

PIĘKNO JEST NATURALNIE PIĘKNE.

 

manufaktura, wirtualne królestwo kultury, sztuka, kultura, galeria sztuki online, malarstwo, obrazy, rysunek, szkic, performer, malowanie, rysowanie, szkicowanie, portret, krajobraz, pejzaż, morze, zachód słońca, internetowy ze sztuką, internetowa galeria sztuki, e-galeria, e-sztuka, fotografia, zdjęcia, 3d, animacja, rzeźba, płaskorzeźba, relief, biżuteria, Komiks, powieść graficzna, prace ręczne, sztuka użytkowa, foto, grafika, grafika użytkowa, grafika artystyczna, animacja komputerowa,

V. ARTYSTA

ARTYSTA – osoba tworząca…

Czy definiowanie artysty zawsze w stu procentach oddaje wartość ów osoby?

Artysta może być kreatorem szukającym nowych doznań artystycznych, ale równie dobrze może być komentatorem rzeczywistości przedstawiając swoje obserwacje tworząc sztukę. Za rodzaj prezentowanego artyzmu odpowiada osobowość artysty jego mądrość życia, wrażliwość, empatia, odwaga, wolność i swoboda działania.  Artysta to osobowość twórcza która buduje nasza kulturę, to człowiek sztuki. Każdy performer to obraz budowany przez artystę na podstawie własnej koncepcji, własnych emocji, własnego postrzegania zjawisk, wyobrażeń, wizji, wewnętrznych odczuć i przemyśleń. Kreatywne myślenie, nie skrępowany umysł właśnie twórcy, artyście pozwala na postawienie pierwszego kroku na nieznanym  i pójście o krok do przodu co nie powinno być nigdy blokowane, cenzurowane i ograniczane. Artysta to osoba niezależna i autonomiczna nieulegająca wpływom. Artysta powinien poszukiwać nowych możliwości postrzegania i rozumienia, wyznaczając nowe kierunki pokazując inne sposoby myślenia, odczuwania otaczającego świata i poznanie wszechświata.

Wyobrazić i  przedstawić wyobrażenie
Wymyśleć i pokazać myśl
Mieć wizje i zobrazować wizje
Mieć pomysł i unaocznić pomysł

Burzenie murów, przekraczanie granic, łamanie stereotypów, pokonywanie barier i chwalenie się tym przed światem czy to właśnie artyzm?

 

 

 

 

 

manufaktura, wirtualne królestwo kultury, sztuka, kultura, galeria sztuki online, malarstwo, obrazy, rysunek, szkic, performer, malowanie, rysowanie, szkicowanie, portret, krajobraz, pejzaż, morze, zachód słońca, internetowy ze sztuką, internetowa galeria sztuki, e-galeria, e-sztuka, fotografia, zdjęcia, 3d, animacja, rzeźba, płaskorzeźba, relief, biżuteria, Komiks, powieść graficzna, prace ręczne, sztuka użytkowa, foto, grafika, grafika użytkowa, grafika artystyczna, animacja komputerowa,

IV. POMYSŁ CZY TECHNIKA I UMIEJĘTNOŚCI

Czy sam pomysł jest w stanie się obronić? Czy same umiejętności wystarczą zamiast dobrego pomysłu?

Czy artysta który w swojej twórczości pisząc, rzeźbiąc czy fotografując  posiadający olbrzymi talent ale jego prace są jedynie powielaniem czegoś co już było wcześniej

staje się tylko rzemieślnikiem?

A może artysta którego twórczość zupełnie od biega od jakichkolwiek trendów, norm, kierunków sztuki np. w malarstwie czy w grafice ale w jego pracach widać, czuć technikalną niedoskonałość ale sama kreacja i pomysłowość powoduje pobudzenie wrażliwości wzbudzając ogromne zainteresowanie jego pracami.

A może nie definiowalna technika to właśnie unikatowy styl …

A może samo wzorowanie, czerpanie, podpatrywanie  jest pomysłem …

 

 

 

manufaktura, wirtualne królestwo kultury, sztuka, kultura, galeria sztuki online, malarstwo, obrazy, rysunek, szkic, performer, malowanie, rysowanie, szkicowanie, portret, krajobraz, pejzaż, morze, zachód słońca, internetowy ze sztuką, internetowa galeria sztuki, e-galeria, e-sztuka, fotografia, zdjęcia, 3d, animacja, rzeźba, płaskorzeźba, relief, biżuteria, Komiks, powieść graficzna, prace ręczne, sztuka użytkowa, foto, grafika, grafika użytkowa, grafika artystyczna, animacja komputerowa,

III. SZTUKA A RELIGIA (RELIGIA W SZTUCE)

Taka refleksja …
Pojawianie się „świątków” w sztuce i kulturze o dawien dawna poprzez różne wyrazy artystyczne (np. malarstwo czy rzeźba) miało na celu  w większości przypadków służyć oddawaniu czci bóstwom. Były to dzieła obrazy, reliefy, freski o bardzo chwalebnym wyrazie stawiające nie jednokrotnie przedstawiane postacie świętych w świetle nadrzędnych Bóstw. Nie każdy też mógł, nie był godzien  malować, rzeźbić wizerunki świętych lecz każdy miał się do nich modlić i czcić. Każdy inny karykaturalny sposób przedstawiania religijności bywał bardzo mocno napiętnowany przez władze kościoła.
A dziś… ?
Dziś mało kto pyta o świętość przestawianą poprzez obecnie masowo dostępne źródła przekazu. Masowo produkowane figurki, obrazki, biżuterie z podobiznami świętych bez oddawania im żadnej czci są akceptowane i promowane przez kościół.

Wyrazy artystyczne jak np. Papież przygnieciony kamieniem, Krzyż ze zdjęciem genitalia, mężczyzna głaszczący Jezusa czy krucyfiks zanurzony w moczu.
Czy to wielka sztuka przez duże S, czy profanacja, czy obraza uczuć religijnych, a może prowokacja?

 

 

 

 

 

manufaktura, wirtualne królestwo kultury, sztuka, kultura, galeria sztuki online, malarstwo, obrazy, rysunek, szkic, performer, malowanie, rysowanie, szkicowanie, portret, krajobraz, pejzaż, morze, zachód słońca, internetowy ze sztuką, internetowa galeria sztuki, e-galeria, e-sztuka, fotografia, zdjęcia, 3d, animacja, rzeźba, płaskorzeźba, relief, biżuteria, Komiks, powieść graficzna, prace ręczne, sztuka użytkowa, foto, grafika, grafika użytkowa, grafika artystyczna, animacja komputerowa,

II. SZTUKA POWINNA WYKRACZAĆ POZA NORMY?

Sztuka w każdym swoim wymiarze troszeczkę powinna budzić kontrowersje, czy to w malarstwie, grafice, fotografii czy w  rzeźbie i biżuterii. W każdej dziedzinie wykraczanie poza przyjęte standardy daje możliwość tworzenia czegoś nowego. Przesuwanie granic wyobraźni jest przekroczeniem granicy rzeczywistości.

……obraz zamknięty w pięknych, grubych, drewnianych ramach lepiej oddaje i podkreśla jego piękno……

 

 

 

 

 

manufaktura, wirtualne królestwo kultury, sztuka, kultura, galeria sztuki online, malarstwo, obrazy, rysunek, szkic, performer, malowanie, rysowanie, szkicowanie, portret, krajobraz, pejzaż, morze, zachód słońca, internetowy ze sztuką, internetowa galeria sztuki, e-galeria, e-sztuka, fotografia, zdjęcia, 3d, animacja, rzeźba, płaskorzeźba, relief, biżuteria, Komiks, powieść graficzna, prace ręczne, sztuka użytkowa, foto, grafika, grafika użytkowa, grafika artystyczna, animacja komputerowa,